Rapport Tidslinje: Fallet Julian Assange

Detta har hänt under de nästan sju år som rättsfallet pågått.