Fallet Är frityrsmet fiskens skinn?

Ibland måste de stora frågorna redas ut i Fallet, avsnitt 7.