Hit går katten när den lämnar huset

Revir har olika storlek av olika orsaker, avslöjar Katternas vilda liv.