Rapport Upp till kamp: Så har första maj sett ut

Röda fanor och slagord om rättvisa och jämlikhet - första maj är arbetarrörelsens stora demonstrationsdag. Följ med på första maj i Sverige, då och nu, på en minut.