Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

Forum Vem f-n tar ansvar? Del 3.

Utbildning, arbetsmarknad och bostäder - de politiska utmaningarna för integrationen. Slutsatser av rundabordssamtal. Medverkande: Anders Kessling (S) statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Erik Nilsson (S), statssekreterare utbildningsdepartementet och Alf Karlsson (MP), statssekreterare näringsdepartementet.