Nobel 2016 Conan O'Brian dissar Donald Trump i öppningen av Fredspriskonserten

22 sek