På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Så kan legionellasmitta hanteras. 14:20 Legionella i Boverkets byggregler - aktuella rekommendationer. 14:45 Legionellaförekomst i kyltorn. 15:00 Kallvattenledningar under värmegolv - legionellabakteriens paradis. 15:20 Cybersäkerhet - vad handlar det om? 15:50 På besök hos Svenskt rockarkiv: Lite allt möjligt. 15:55 Hur skapar vi en socialt hållbar stadsutveckling? 16:20 Våld och kön. 16:40 En doft av biologisk mångfald. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum