På SVT just nu

SVT Forum

12:03: Digital baskunskap - varför så viktigt? Pandemin har tydliggjort vilka möjligheter ny digital teknik skapar. Samtidigt saknar många grundläggande kunskap för att hänga med i den digitala utvecklingen. Vad kan man göra åt det? Med Anna Eriksson, gd DIGG, Anders Ygeman (S), digitaliseringsminister, Jonas Birgersson, it-entreprenör m fl. Arrangör: Digitalidag. Från 15/10. 13.00: Pressträff om organiserad brottslighet. DIREKT. Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket presenterar en lägesbild av den organiserade brottsligheten och dess utveckling, inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet. Medverkar gör Linda H Staaf, chef för nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, Polismyndigheten, Torbjörn Rosén, polischef, Ekobrottsmyndigheten, Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan samt Elena Wallin, underrättelsechef vid Skatteverket. 14:00: Samråd i EU-nämnden inför toppmöte. DIREKT. Samråd inför mötet med EU-ländernas ledare i Bryssel 21 - 22 oktober, då covid-19, den digitala omställningen, energipriser, migration och yttre förbindelser ska diskuteras. 15:30: Politik i bokhyllan: Därför demokrati. Filosofen och ledamoten i Svenska Akademien, Åsa Wikforss, oroas över hur brist på kunskap och spridning av falsk information på sociala medier kan leda till att demokratin bryts ner. Niklas Ekdal intervjuar. Från 6/9. 15:45: Respekten för rättsstatens principer. Kommer de nya reglerna som kopplar utbetalningar från EU-budgeten till hur väl ett medlemsland respekterar rättsstatsprincipen att få effekt? Med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L/Renew) och Jessica Stegrud (SD/ECR). Programledare Niklas Svensson. Från 14/9.

Tablå för SVT 1

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 2

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT Barn

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för Kunskapskanalen

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 24

Det finns ingen tablå för valt datum