På SVT just nu

Forum

09:00: Riksdagen: Allmänpolitisk debatt - DIREKT. Under den allmänpolitiska debatten kan alla de riksdagsledamöter som vill delta och debattera frågor över hela det politiska fältet. 12:00: Rapport. 12:03: Inför EU-toppmötet: Läget i brexitförhandlingarna. Christofer Fjellner (M/EPP) och Marita Ulvskog (S/S&D). Programledare: Katia Elliott. Från 16/10. 12:20: Ny på jobbet. Vad vill den nytillträdde EU-parlamentarikern Anders Sellström (KD/EPP) med EU och vilka frågor blir viktigast inför EU-valet nästa år? Katia Elliott intervjuar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Från 16/10. 12:30: Riksdagen: Allmänpolitisk debatt - DIREKT. Under den allmänpolitiska debatten kan alla de riksdagsledamöter som vill delta och debattera frågor över hela det politiska fältet. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.