På SVT just nu

Forum

09:00: Åtgärder för en effektivare polisorganisation. Det har gått tre år sedan de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen slogs ihop och bildade en myndighet. I en färsk rapport utvärderas omorganisationen och förslag till förbättringar presenteras. Arrangör: SNS. Från 8/10. 10:15: Så attraherar, engagerar och leder vi framtidens talanger. Om yngre generationers drömmar, krav och förebilder. Med Sofia Rasmussen, Rasmussen Analys. Utdrag från Pensionsdagen 4/10. Arrangör: SPV, Statens tjänstepensionsverk. 11:00: EU ett år efter #metoo. Trots två resolutioner för att få bukt med sexuella trakasserier i EU-parlamentet har inte mycket hänt. Vad måste till för att lösa problemen? Samtal i Bryssel med EU-parlamentarikerna Malin Björk (MP/GUE/NGL) och Christofer Fjellner (M/EPP) under ledning av Katia Elliott. Från 16/10. 11:15: Vilka ska hängas ut? Ett samtal om etik, granskning och förtroende ett år efter #metoo. Medverkande: Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman PO, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Lina Makboul, reporter SVT, Viveka Hansson, programdirektör TV4 och ordförande Utgivarna. Arrangör: Utgivarna, Föreningen Grävande Journalister och Journalistförbundet. Från 27/9. 12:00: Rapport. 12:03: Korruptionsrisker i svenska kommuner. Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. Arrangör: SNS. Utdrag från 2/10. 13:00: Återrapport från EU-toppmötet - DIREKT. Riksdagen får en rapport om Europeiska rådets möte i Bryssel i förra veckan. 14:30: EU och Afrika - nytt partnerskap och nya möjligheter. EU-kommissionens ordförande lanserade i ett tal nyligen en ny allians mellan EU och Afrika. Hur ska det nya partnerskapet fungera i praktiken? Christian Danielsson, generaldirektör för utvidgning och grannskapspolitik, presenterar EU-kommissionens strategi. Annika Söder, UD, förklarar hur Sverige arbetar. Nandan Mahimkar, ABB Sweden, kommenterar handel och investeringar i Afrika. Arrangör: EU-kommissionens i Sverige. Från 12/10. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.