På SVT just nu

Forum

09:00: En smartare hälso- och sjukvård? Seminarium om hur digitaliseringen förändrat sjukvården och vilka risker och möjligheter det för med sig. Två nya rapporter presenteras. Med Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Katarina Tullstedt, Datainspektionen, m fl. Arrangör: ESO. Från 10/12. 11:35: Varför ska vi ha ett totalförsvar? Om förankring och försvarsvilja. Medverkande: Jenny Deschamps-Berger, sektionschef Försvarshögskolan, Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia, Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf och Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 12:00: Rapport. 12:03: Försvarssamarbete i Europa - EU-kommissionens beslut. Med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation i Sverige. Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1. 12:20: Försvarssamarbete i Europa - behovet av en svensk strategi. Med Göran Mårtensson, gd Försvarets materielverk, Niklas Alm, stf generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen, Johan Svensson, chef Produktionsledningen Försvarsmakten samt EU-parlamentarikerna Bodil Valero (MP) och Gunnar Hökmark (M). Från Folk och Försvars rikskonferens 13/1. 13:00: Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt. Om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten. Hur har det sett ut och vilken roll kommer filantropi att spela i framtiden? Med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Anders Johnson, näringslivshistoriker, m fl. Arrangör: Entreprenörskapsforum. Från 12/12. 14:15: Dags för en ny kommunmodell? SNS konjunkturråd presenterar en färsk analys av kommunernas möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Stora utmaningar väntar när det gäller finansiering, kompetensförsörjning, åldrande befolkning, högt flyktingmottagande och urbanisering. Arrangör: SNS. Från 16/1. 16:00: Rapport. 16:00: Forum: Hänt i dag.

Tv-tablå