Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

På SVT just nu

Forum

Folk och försvar i Sälen. Forum sänder från rikskonferensen hela dagen - bandat från måndagen på förmiddagen och direktsändning på eftermiddagen.09:00: Perspektiv – att bygga ett psykologiskt försvar. Mikael Odenberg, styresman Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 09:15: Hur uppnår vi försvarsvilja? Med Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert, Malin Dreifaldt, ordf Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Benjamin Dousa, ordf Muf och Hanna Cederin, Ung Vänster. 09:50: Att planera ett totalförsvar. Med Peter Molin, länsråd Gotland, Maria Lindkvist Dädeby, avdelningschef Trafikverket, Jan Thörnqvist, chef Insatsledningen Försvarsmakten, Margareta Wahlström, ordf Röda Korset. 10:40: Försvarsutgifter på två procent av BNP – vad innebär det? Inledning om konsekvenserna ur ett europeiskt perspektiv med Pär Malmberg, Mckinsey & Company. Därefter diskussion om effekterna på Sveriges försvar och samhälle, med Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Johan Eklund, professor industriell ekonomi och vd Entreprenörsskapsforum, Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben Försvarsmakten, Philip Botström, ordf SSU och Magnus EK, ordf CUF. 11:30: Säkerhetspolitiska nedslag - Asien, Mellanöstern och Arktis. Asien – ett nytt maktcentrum: Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker FOI. Mellanöstern – tre perspektiv: Alexander Atarodi, Mellanösterexpert Sida. Arktis – klimatförändringar och säkerhetspolitik: Björn Lyrvall, ambassadör Arktis.