På SVT just nu

Forum

09:00: Är sportjournalistik riktig journalistik? Olof Lundh, aktuell med boken Allsvenskan enligt Lundh, argumenterar för varför sportjournalistik faktiskt är riktig och viktig journalistik. Från Mediedagarna i Göteborg 28/9. 09:30: EU och Afrika - nytt partnerskap och nya möjligheter. EU-kommissionens ordförande lanserade i ett tal nyligen en ny allians mellan EU och Afrika. Hur ska det nya partnerskapet fungera i praktiken? Christian Danielsson, generaldirektör för utvidgning och grannskapspolitik, presenterar EU-kommissionens strategi. Annika Söder, UD, förklarar hur Sverige arbetar. Nandan Mahimkar, ABB Sweden, kommenterar handel och investeringar i Afrika. Arrangör: EU-kommissionens i Sverige. Från 12/10. 11:00: Motion och rörelse gör hjärnan stark. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om hur gynnsamt hjärnan påverkas av motion och träning. Och att det aldrig är för sent. Arrangör: SR, SVT och SRF. Från 11/10. 12:00: Rapport. 12:03: Arbetsmarknaden och en förändrad värld. Demografi, värderingar och teknologi driver förändringar inom alla system. Tar jobben slut, kommer vi att arbeta i framtiden och i så fall med vad? Med Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier. Från Pensionsdagen 4/10. Arrangör: SPV, Statens tjänstepensionsverk. 13:00: Allmänpolitisk debatt - DIREKT. Under den allmänpolitiska debatten kan alla de riksdagsledamöter som vill delta och debattera frågor över hela det politiska fältet. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.