På SVT just nu

Forum

09:00: SCB:s Demokratidag - EU:s makt och demokratins triangeldrama. Om EU:s påverkan på Sverige, både nationellt och regionalt, och om hur stor vikt som läggs på folkstyre, rättsstat respektive handlingskraft i olika typer av demokratier. Arrangör: SCB. Från 27/9. 09.45 Inrikesministern presenterar beslut mot gängvåldet DIREKTInrikesminister Mikael Damberg (S) håller pressträff där det första beslutet kopplat till 34-punktsprogrammet mot gängvåldet presenteras. 10:15: Partiernas roll i demokratin. Vilken roll har de politiska partierna i den svenska demokratin och hur ser framtiden ut för partierna? Panelsamtal med riksdagsledamöterna Teres Lindberg (S), Désirée Pethrus (KD) och Karin Rågsjö (V). Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 18/10. 11:15: Unga med attityd. Så ser ungdomars attityder till samhällsfrågor, demokrati, arbete och arbetsmarknad ut. Sofia Zere från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar resultat från en attitydstudie. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 18/10. 12:00: Rapport. 12:03: Den säkra staden - trygghet och säkerhet i skolan. Om erfarenheter från skolattentatet i Trollhättan och ökat säkerhetsmedvetande i skolan. Åsa Erlandsson, journalist och Paula Hammerskog, trygghetsdirektör Academedia. Arrangör: DN konferens. Från 9/10. 13:00: Återrapport från EU-toppmötet. DIREKT. Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från mötet i Europeiska rådet den 17-18 oktober. 13:45: Dumpade gifttunnor och operativt cyberförsvar. DIREKT.Interpellationsdebatt i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), försvarsminister Peter Hultqvist (S), finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) och utrikesminister Ann Linde (S) svarar på ledamöternas frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.