På SVT just nu

Forum

09:00: Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag.Debatten är begärd av Sverigedemokraterna. Från regeringen medverkar försvarsminister Peter Hultqvist (S). Från 10/6.11:00: Människor, maskiner och framtidens arbete.Rapporten Människor, maskiner och framtidens arbete presenteras av forskningsledare Joakim Wernberg. Den handlar om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehovet när det gäller artificiell intelligens och digitala färdigheter. Arrangör: Entreprenörskapsforum. Från 18/6.12:00: Rapport.12:03: Återrapportering från Europeiska rådets möte Statsminister Stefan Löfven (S) rapporterar till riksdagen från helgens EU-toppmöte i Bryssel. Från 25/613:00: Forum: Politik och samhälle13:15: Järvaveckan: Klimatkrisen. Politiker, näringsliv och civilsamhället samtalar om klimatkrisen. Med Martin Ådahl (C), Lorentz Tovatt (MP), Gita Nabavi (Fi), Eva Axelsson, Swedbank Robur, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Madeleine van der Veer, WWF. Arrangör: The Global Village. Från 12/6.14:00: Möjligheten att nå klimatmålet för vägtrafiken. Det är lång väg kvar till Sveriges mål när det gäller minskade utsläpp från inrikes transporter. I rapporten Klimatmål på villovägar? undersöker Per Kågeson hur nära målet det går att nå med befintliga styrmedel. Rapporten presenteras och kommenteras. Arrangör: ESO. Från 17/6.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.