På SVT just nu

EU i fokus - teckenspråkstolkat

År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna? Vad innebär det att Storbritannien vill lämna EU? Och hur mycket makt ska egentligen EU ha över medlemsstaternas demokratiska utveckling? UR.

Sändningsuppehåll