På SVT just nu

Fatta EU

Samarbete. EU samarbetar inom många områden. När många från krigets Syrien ville söka skydd i Europa 2015 sattes det samarbetet på prov. Trots att EU:s regler säger att medlemsländerna ska dela på ansvaret, slutade flera länder att ta emot asylsökande. Vad händer när EU-länder bryter mot överenskommelser? Del 3 av 3. UR.