På SVT just nu

  • Klockan 05:00 - Sändningsuppehåll

    Sändningsuppehåll

  • Klockan 08:30 - Tanja och dövas Europa
    Tanja och de dövas Europa.
  • Klockan 09:00 - Forum
  • Klockan 12:00 - Rapport
    Katarina Sandström och Lisbeth Åkerman
  • Klockan 05:00 - Sändningsuppehåll

    Sändningsuppehåll

  • Klockan 14:00 - UR Samtiden
  • Klockan 17:00 - Flygtur i present
    En norsk flagga.
  • Klockan 17:05 - Genialt eller galet