På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Kungl. Musikhögskolan - från Gustav III till idag. 14:05 Instrumentvård för framtida generationer. 14:20 Att utbilda sig i musik, 14:25 Instudering - lärarrollen där pedagogik och konstnärlighet är i symbios. 14:45 Musikens arkitektur. 14:50 Musiken och kunskapen - den konstnärliga forskningens potential. 15:10 Musik och teknologi - samverkan eller motverkan. 15:25 Tillbaka till framtiden! 15:50 Morgondagens kulturella entreprenörer. 16:10 Hur påverkade skolstängningar spridningen av coronaviruset? UR.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum