På SVT just nu

UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH

Natur i livsmiljön. Precis på samma sätt som fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt har även vistelse i naturen en positiv inverkan på hälsan. En undersökning visar att två timmars vistelse i naturen upplevs ge bättre hälsa och välbefinnande. UR.

Tv-tablå

Tablå för SVT 1

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 2

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT Barn

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för Kunskapskanalen

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 24

Det finns ingen tablå för valt datum