På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Skogsbad - öppna dina sinnen på vid gavel och vara i nuet. 14:25 Vem bestämmer? Djur som manipuleras av parasiter. 14:55 Skogens kolbalans och klimatnytta. 15:25 Det finns liv i berget - om svamp, växthusgaser och meteoritnedslag. 15:50 EU:s relation till Israel-Palestina-konflikten 1967 till i dag. 16:20 Ledarskap i turbulenta tider. UR.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum