På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden! 9:50 Att försumma försummelse. 10:45 Multidimensionell familjeterapi. 11:10 Socionomens roll i psykisk ohälsa. 11:45 Se helheten i det sociala arbetet. 12:35 Tillitsbaserad styrning och ledning. 13:20 Arbetsglädje? Ja tack! 14:20 Så skapas en hälsosam arbetsplats. UR.