På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 9:35 Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 10:20 Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan. 10:55 Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan. 11:25 Elevhälsoarbete under utveckling. 12:00 Rektorns roll i elevhälsoarbetet. 12:10 Skärmtid, stress och livsvillkor. 12:50 Hotad mångfald i odlingslandskapet. 13:00 Situationen för fjärilar i odlingslandskapet. 13:15 Bonden och den levande landsbygden. 13:30 Odlingslandskapet i skogen. 13:35 Skogen i odlingslandskapet. 13:50 Make mångfalden great again. 14:20 Hjärnan och språkinlärning. UR.