På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Små barn och trauma. 14:55 Mammors sårbarhet under barndomen. 15:05 Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen? 15:20 Tryggare kan flera vara. 15:30 Barnhälsovårdens nationella program. 16:15 Inte en dag utan en rad. 16:35 Hur gestaltas unga män och kvinnor i litteraturen i dag? UR.