På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Att överbrygga utmaningar och katastrofala risker. 9:45 Om det finska standardspråket. 10:15 Finskspråkiga utländska ortnamn. 10:45 Nya finska ord. 11:20 Finskans utmaningar och framsteg i Gävle.11:55 Sverigefinska matboken. 12:15 Svårigheter vid översättning av matrecept. 12:40 Transspråkande bland tvåspråkiga ungdomar. 13:10 Var står vi idag? 13:35 Krisen är en moralisk kris. UR.