På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Hur kan vården organiseras? 09:25 Positiv förändring i äldreomsorgen. 09:50 Välfärdsteknik och arbetslust. 10:10 Framtidssamtal - att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser. 10:30 En trygg vårdsituation i framtiden. 10:55 Hur ska jag orka - om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation. 11:30 Rättigheter och förväntningar på ålderns höst. 12:05 Berättelser om omsorgskonst. 12:20 Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa. 13:10 Ledarskap i turbulenta tider. 13:45 Dödsritualer - varför de behövs och hur de funkar. 14:15 Karin - en häxa i Gustav II Adolfs armé. 14:25 Psykologin bakom klimatskepticism och klimatförnekelse. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum