På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Algoland - industri och ekologi tillsammans. 09:15 Pikoväxtplankton - livsviktiga på jorden. 09:35 Halvsanningar, konspirationsteorier, hat, hot och "fake news". 10:00 Skogsbad - öppna dina sinnen på vid gavel och vara i nuet. 10:25 Vem bestämmer? Djur som manipuleras av parasiter. 10:55 Cirkulär ekonomi - att ställa om samhället. 11:15 Skogens kolbalans och klimatnytta. 11:45 Det finns liv i berget - om svamp, växthusgaser och meteoritnedslag. 12:15 EU:s relation till Israel-Palestina-konflikten 1967 till i dag. 12:45 Barns lärande i en hybrid verklighet. 13:10 Mediciner, benskörhet och benbrott. 13:35 Skogens och trädens olika värden över tid. 14:15 Nycklar till lyckad integration. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum