På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Kungl. Musikhögskolan - från Gustav III till idag. 14:05 Instrumentvård för framtida generationer. 14:20 Att utbilda sig i musik, 14:25 Instudering - lärarrollen där pedagogik och konstnärlighet är i symbios. 14:45 Musikens arkitektur. 14:50 Musiken och kunskapen - den konstnärliga forskningens potential. 15:10 Musik och teknologi - samverkan eller motverkan. 15:25 Tillbaka till framtiden! 15:50 Morgondagens kulturella entreprenörer. 16:10 Hur påverkade skolstängningar spridningen av coronaviruset? UR.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum