På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det. 14:10 Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia. 14:25 Jämställda villkor inom skogsindustrin. 14:35 Jämställdhet i transportplaneringen. 14:45 Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige? 15:00 Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser. 15:10 Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering. 15:25 Vem tar ansvar för klimatet? 15:40 Maskulinitet i vardagslivet. 15:55 Den ofrivilligt politiska och politik med litet p. 16:35 Representationer av mäns våld mot kvinnor. 16:45 Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema. UR.