På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Har sexuella trakasserier ökat? 14:15 När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik. 14:30 Maskulinitet och våld i förändring. 14:40 Heltid som norm. 14:55 Akademisk försthet och det glupska könet. 15:10 Forskning och akademin som arbetsplats. 15:25 Att bli en skola för alla under nyliberalismen. 15:40 Att jobba med ett avskalat bildspråk. 16:15 Strindberg och Mörtlund på meänkieli. UR.