På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Främmande arter och naturvård. 9:10 Invasiva främmande arters ekologi. 9:40 Risklistan, Artdatabankens uppdrag. 9:50 Att förutsäga det oförutsägbara. 10:05 Regeringens miljöpolitik10:50 Faster Agda och kampen mot invasiva arter. 11:00 Olika invasiva arter innebär olika mycket problem. 11:25 Prioritera invasiva främmande arter i naturvården. 11:45 Invasiva främmande arter, spridningens realitet. 12:10 Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet? 12:25 Hur man löser ett problem. 12:55 Kvinnor och män, kropp och hjärna. 13:40 Varför råd måste vara vetenskapliga. 14:15 Sant, falskt eller mittemellan? UR.