På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Bildgivande tekniker vid demens. 10:00 Hörsel och kognitiv sjukdom. 10:45 Standardiserat insatsförlopp. 11:10 Depression - framtidens diagnostik och behandlingar. 11:50 Att köra mjölk eller tillföra honung? 12:35 Samarbete med anhöriga. 13:20 1920-talets psykedeliska forskning.13:35 Psykedelisk renässans. 14:15 Psykedeliska substanser - användningsområden och risker. UR.