På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Hot, hat och förtal på nätet. 14:45 Regeringens syn på brottsbekämpning och brottsofferstöd. 15:15 Barn som bevittnar våld. 15:35 Barns upplevelse av att bevittna våld. 15:55 Framtidens brottsofferstöd. 16:45 Näringsfattiga jordar, ett växande problem. UR.