På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Att skapa universell tillgång till kunskap. 14:15 Kunskapens roll i en demokrati. 14:30 Globala utmaningar för Wikipedia. 14:50 Framtidens Wikipedia. 15:15 Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling. 15:45 Social rättvisa och jämlik hälsa. 16:20 Vikten av historisk forskning. 16:35 När blev Sverige evigt? UR.