På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Hur kan vården organiseras? 14:25 Positiv förändring i äldreomsorgen. 14:50 Välfärdsteknik och arbetslust. 15:10 Framtidssamtal - att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser. 15:30 Den religiösa pluralismens dolda skatter. 15:45 Benens dolda skatter. 16:10 Rykten, rädslor och rekord. 16:35 Himmel och helvete. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum