På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Nobelföreläsningar i fysik. 10:40 Nobelföreläsningar i kemi. 12:20 Nobelföreläsningar i ekonomi. 14:00 Kan insekter ersätta palmolja? 14:10 Amanda Lind möter unga kulturutövare - teckenspråkstolkat. UR.