På SVT just nu

Övergivna byggnader

Sabotage i bergen. Resterna av en massiv akveduktliknande byggnad med ett stort gapande hål rakt igenom strukturen. Vad har hänt - en naturkatastrof, materialfel eller fanns dynamit med i bilden? Brittisk serie från 2018. Del 12 av 16. UR.

Tv-tablå