På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Det ligger en hund begraven. 14:10 Skeppet Gribshunden. 14:30 Drömmen om ett museum. 14:35 Från storslagen vision till ett levande världsarv. 14:50 Kustkultur och båtar. 15:05 Ett Blekinge i förändring. 15:20 Magi under havsytan. 15:25 Bläckfiskar i svenska vatten. 15:30 Flodpärlmusslans långa historia. 15:35 Biet, människan och myterna. 15:40 Symboliken kring ugglan. 15:45 Mördarsniglar. 15:50 Nanoporösa material - lösningen på klimat- och hälsoproblem? 16:15 Beteendeekonomi - Varför är vi inte rationella? 16:40 Ansiktsurnan. 16:55 Lerkärlet. UR.