På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Tvåspråkig undervisning i Sverige. 14:40 Nyord i finskan. 15:25 När det värsta kommer nära. 15:50 Förluster och livsomställning vid kriser. 16:15 Kris och oro hos äldre barn. 16:45 Då föll skottet - Gustav III:s mordkadrilj. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum