På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Att vara barn när föräldrarna tvistar. 9:35 Barnkonventionen 2020: Är vi redo? 9:55 Från teori till praktik. 10:25 Leva tillsammans trots misstankar om barnmisshandel. 11:20 Barnkonventionen och vägen vidare. 12:05 Hur ser anhörigsituationen ut i landet? 12:45 Vad händer när FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020? 13:10 Unga omsorgsgivare ur ett internationellt perspektiv. 13:50 Barnets röst i centrum. 14:25 Anhörig till Snärstående med psykisk ohälsa. UR.