På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Expert i brytningstid. 14:30 Expertisens gränser. 15:10 Experternas roll i samtiden. 16:05 Hushållningssällskapets historia och framtid. 16:25 Vägen till fältförsök.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum