På SVT just nu

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Förenkla och vässa naturvärdesinventeringen. Vad innebär en standardiserad naturvärdesinventering? Anders Sjölund, ekolog på Trafikverket, berättar om nya riktlinjer. UR.

Tv-tablå

Tablå för SVT 1

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 2

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT Barn

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för Kunskapskanalen

Det finns ingen tablå för valt datum

Tablå för SVT 24

Det finns ingen tablå för valt datum