På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 En trygg vårdsituation i framtiden. 14:20 Hur ska jag orka - om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation. 15:00 Rättigheter och förväntningar på ålderns höst. 15:30 Berättelser om omsorgskonst. 15:50 Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa. 16:40 Turister som fågelbeskyddare. UR.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum