På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Digitala privata arkiv. 9:10 Arkiv för alla? 9:30 Sprid världskultur i världen med hjälp av Wikipedia.9:50 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikipedia. 10:05 Riksantikvariens nya vardag. 10:25 Ett nytt sätt att se på konst. 10:45 Generösa gränssnitt. 11:00 Riksantikvarieämbetets stöd till museernas digitalisering. 11:20 Stress förr och nu. 11:50 När har vi en behandling mot alkoholberoende? 12:25 Genetiska studier om demenssjukdomar. 12:55 Ny forskning kan ge bättre liv efter en stroke. 13:15 Stroken förändrade hans liv. 13:40 Förklaringen bakom adhd. 14:05 70 är det nya 50. 14:35 Tarmfloran - det nya superorganet. UR.