Samernas nationaldag Minnesmarkering utanför Metodistkyrkan i Tråante/Trondheim

13 min