Vid lägerelden

Vildmark, jakt och fiske med programledaren Mikko Peltola. Del 8 av 10. Denna gång: simmande skärgårdsutflykt och friåkning i såväl Finland som Kanada.

Längd: 30 min

SVT Forum

09:00: Brottsoffrens situation - vad vill politikerna? I november 2015 ska EU:s brottsofferdirektiv vara implementerat i Sverige. Men hur ska alla brottsoffer, vittnen och anhöriga få adekvat stöd och reella rättigheter? Panelsamtal med representanter från samtliga riksdagspartier om brottsoffrens situation i Sverige och Europa. Medverkande: Beatrice Ask (M), rättspolitisk talesperson, Andreas Carlsson (KD), Sanne Arvidsson (S), ersättare i justitieutskottet med flera. Arrangör: Brottsofferjouren. Från 11/3.11:00: Småkommunernas framtid. Sammanslagning eller samverkan? I dag har en av fyra kommuner färre än 10 000 invånare. Minskade skatteintäkter och problem med att rekrytera arbetskraft innebär att många småkommuner har svårt att uppfylla sina välfärdsåtaganden. Seminarium med Jörgen Ödalen, Josefina Syssner, och Gissur Erlingsson, forskare vid Linköpings universitet. Arrangör: SNS. Från 13/3. 12:30: Reformer för att lyfta högre utbildning. I en ny bok föreslår nationalekonomen Magnus Henrekson och Patrik Engellau reformer för att höja kvaliteten i grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. Bland annat föreslås att universitetslärare vid olika lärosäten betygsätter varandras studenter. Medverkande: Jens Schollin, rektor för Örebro universitet, Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR och Håkan Regnér, SACO. Från 10/3.14:00: Anders Borg och Finlands ekonomiska läge. Efter att han lämnade politiken har Anders Borg haft i uppdrag att granska den finska ekonomin som länge dragits med låg tillväxt, och en besvärlig situation. Här presenterar han sin rapport. Från 30/3. Arrangör: SNS. 15:15: Kampanjjournalistik. Framgångsfaktor eller folklig fälla? Debatt med utgångspunkt i den uppmärksammade kampanjen för folkomröstning om trängselskatt i Göteborg. Från Mediedagarna i Göteborg 5/3.

Längd: 7 h

Lilla blåa draken

Om en liten drake av lera och hans vänner strutsen, musen, bävern och krokodilen. Röster: Mattias Knave, Annelie Berg, Hans Wahlgren, Per Sandborgh.

Längd: 15 min

Sändningsuppehåll

Just nu är det uppehåll i våra sändningar.

Längd: 7 h 23 min

Frackning - bergets gömda energi

Frackning är en omdiskuterad metod för att utvinna naturgas, som går ut på att man trycker in stora mängder vatten blandat med kemikalier i berget. Geologen Iain Stewart förklarar vad frackning går ut på och undersöker på plats i USA och Europa vad den nya guldruschen innebär för klimatet och för grundvattnet.

Längd: 1 h