UR Samtiden

Längd 6 tim

9.00: Stress bland elever på högstadiet. 9.20: Har kvinnor bättre simultankapacitet? 9.40: Om samspelet mellan arv och miljö. 10.05: Genus och arbetsmiljö. 10.15: Vårt unika doftsinne. 10.35: Vem tycker om hen? 11.00: Könsskillnader i självbiografiskt minne. 11.15: Sömn hos män och kvinnor. 11.35: Finns det könsskillnader i hjärnan? 12.00-15.00: Readme 2016 12.00: Hatets konsekvenser för det öppna samhället. 12.10: Hatarna är vi. 12.30: Hur hotad är yttrandefriheten? 12.40: Är rädslan för att kränka farlig? 13.15: Så uppkommer konspirationsteorier. 13.30: Googla aldrig dina symptom. 13.40: Virala lögner och vandringshistorier. 14.05: Kan Wikipedia manipuleras? 14.20: Civilkurage i en värld av hat. UR.